Giới thiệu

Trường Trung học cơ sở Tống Văn Trân được thành lập năm 1989 theo quyết định của UBND thành phố Nam Định trên cơ sở tách ra từ trường cấp I, II Lê Hồng Sơn.

Những năm trước đây cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn: các phòng học, phòng làm việc đều là nhà cấp 4 đã hết hạn sử dụng từ lâu. Trường phải học 2 ca, vì vậy các hoạt động của trường gập nhiều khó khăn và bất cập.

Bắt đầu từ năm 2005 nhà trường đã được xây dựng phòng học kiên cố, đến năm 2010 trường được sử dụng 2 nguyên đơn 3 tầng với 18 phòng học kiên cố tạo điều kiện cho các hoạt động giáo dục của nhà trường được tiến hành thuận lợi hơn, tuy nhiên vẫn chưa đủ phòng học chức năng và khu hiệu bộ nên các hoạt động giáo dục toàn diện vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đến năm 2011 trường được UBND thành phố Nam Định, Phòng GD-ĐT TP Nam Định đầu tư xây dựng tiếp 7 phòng học cao tầng và đưa vào sử dụng tháng 5/2012  đồng thời trong các năm học vừa qua nhà trường được đầu tư, hỗ trợ về kinh tế từ phía UBND TP, Phòng GD- ĐT, UBND Phường Cửa Bắc, hội cha mẹ học sinh để trang bị cho các phòng chức năng, lán để xe học sinh.

Qua quá trình xây dựng cho đến thời điểm này về cơ sở vật chất các khối công trình, phòng học, phòng chức năng, phòng bộ môn, khu vui chơi, khu luyện tập TDTT, lán để xe của học sinh đã đảm bảo phục vụ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định. Cùng với nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất nhà trường luôn chú trọng đến công tác tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, chất lượng giáo dục hàng năm đạt kết quả tốt.