Liên hệ

Trường THCS Tống Văn Trân

Địa chỉ: 36 Lê Hồng Sơn, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

Chức vụ: Hiệu trưởng.

Điện thoại: 03503846029

Email: thcs.tongvantran.nd@gmail.com